Web Site Generator
Swidlog klant Nijhof Wassink

Nijhof Wassink

Opdracht
Nijhof-Wassink realiseerde zich dat de toepassing van ICT in de logistieke dienstverlening steeds crucialer werd voor het succes van de operatie en besloot daarom het fundament compleet te vernieuwen. Het was de opdracht van Swidlog om het projectmanagement van deze complexe en grote transitie op zich te nemen.

Selectieproces 
Het project is gestart met het oprichten van de projectorganisatie en een uitvoerige analyse van de eisen en wensen aan het nieuwe TMS (Transport Management Systeem) en WMS (Warehouse Management Systeem). Vervolgens werd een RFI (Request For Information) uitgeschreven om tot een short list te komen. Reeds in deze fase werden afdelingsmanagers en beoogd key-users betrokken. Na de RFI werd een RFP (Request For Proposal) uitgeschreven aan de overgebleven leveranciers. Door middel van workshops met praktijkcases werd getoetst in hoeverre de verwachtingen en eisen van de verschillende pakketten waar konden worden gemaakt.

Keuze
De uiteindelijke keuze voor het TMS en WMS is gevallen op Navitrans. Dit pakket is gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV en wordt in Nederland op de markt gebracht door Rainbow Logistics IT. Voor de optimalisatie van de ritplanning en het monitoren van de executie is Ortec Routing and Dispatch aangeschaft. Daarnaast werd ook het boordcomputersysteem tegen het licht gehouden, waarbij is besloten om te gaan voor de nieuwste boordcomputers van de huidige leverancier Groeneveld. Zo ontstond een project waarbij systemen van drie verschillende leveranciers moesten worden geïntegreerd.

Implementatie
De implementatiefase ging van start met een fit-gap analyse om verder te analyseren in hoeverre de gewenste functionaliteit was onder te brengen in de standaard. Daarna werd een Proof of Concept uitgevoerd die overliep in de implementatie van de eerste business unit. Het implementatieproject is verder opgedeeld in neembare stappen per business unit/land, om capaciteitsredenen en het risico te spreiden. Tijdens de implementatie is gebouwd aan een afdeling applicatiebeheer, zodat na afronding van het project de continuïteit en verdere optimalisatie was gewaarborgd.

Optimalisatie
Na de implementatie van de basis functionaliteit zijn verdere optimalisaties uitgevoerd om de vooraf gestelde doelstellingen van het project te realiseren. Een voorbeeld hiervan is een nacalculatiemodule waarmee tot op ritniveau het rendement kan worden bepaald. Om snel te kunnen integreren met de systemen van de verladers, is een ESB (Enterprise Service Bus) opgezet, waarmee applicatiebeheer zelf nieuwe koppelingen kan maken.

Meer klanten >>

Swidlog in Transport en Logistiek Nederland


13 juli 2017 | Haaksbergen (NL)
Interview in Transport en Logistiek Nederland
'Nijhof-Wassink geeft toekomst vorm door unieke samenwerking'


Bij logistiek dienstverlener Nijhof-Wassink, gespecialiseerd in bulktransport over de weg, water en spoor, houden ze niet van half werk. De implementatie van een nieuw transport management systeem, aangevuld met een warehouse management systeem, boordcomputers en een planningsapplicatie, vergde inclusief de voorbereidingsfase dan ook drie jaar.
‘Om nog efficiënter te worden en meer service te kunnen bieden aan onze klanten besloten we in 2010 om intern zowel de ict- infrastructuur als het applicatielandschap te vernieuwen’, zegt Mark Brugman, Business Improvement Manager bij Nijhof-Wassink.
Het resultaat mag er echter zijn, ook omdat Nijhof-Wassink samen met projectmanager André Swidde van Swidlog, aanstuurde op een intensieve samenwerking tussen de drie verschillende ict-leveranciers; Rainbow Logistics IT, Groeneveld ICT Solutions en ORTEC.

Benieuwd naar het gehele interview?