Mobirise Web Creator
Heutink | Klant van Swidlog

Heutink

Heutink heeft als familiebedrijf een rijke, meer dan 100-jarige historie. De onderneming biedt klanten totaaloplossingen op educatief gebied, waarbij de kwaliteit van producten en dienstverlening zeer hoog in het vaandel staat om de klant zoveel mogelijk te ontzorgen. Inmiddels is het familiebedrijf uit Twente door zowel autonome groei als acquisities uitgegroeid tot een internationale onderneming met diverse werkmaatschappijen en meer dan 400 medewerkers.
De productportfolio van Heutink is met name afkomstig vanuit handelsactiviteiten, maar ook intern worden materialen ontwikkeld. Het artikelbestand bestaat uit 70.000 unieke artikelen en middels het shop-in-shop principe op verschillende websites zijn 500.000 artikelen leverbaar. Vanwege de nadruk op handelsactiviteiten worden interne logistieke processen doorlopend geoptimaliseerd om klanten de dienstverlening te kunnen bieden die van Heutink wordt verwacht.

Opdracht
Heutink had de wens om te komen tot een nieuwe situatie waarbij het ERP systeem Microsoft Dynamics AX leidend is voor alle ondernemingen. De scope van het project richtte zich in eerste instantie op Heutink Rijssen, om daarna op termijn andere bedrijfsvormen van Heutink hierin onder te brengen. In de rol van Projectmanager was het de opdracht van Swidlog eerst een implementatiepartner te selecteren en vervolgens het implementatietraject uit te voeren.

Selectie
Na het oprichten van de projectorganisatie met een stuur- en projectgroep, zijn we begonnen met de inventarisatie van de functionele eisen en wensen per afdeling. Op basis van de functionele beschrijving is een RFI (Request for Information) verstuurd naar meerdere Microsoft Dynamics AX implementatiepartners. Na het volgen van een aantal demo’s is een beperkt aantal leveranciers uitgenodigd voor een RFP (Request for Proposal). Door middel van workshops is bepaald in hoeverre de gevraagde functionaliteit in de standaard software kan worden ondergebracht en welke implementatiepartner het beste bij Heutink paste. Hierbij is HSO uit Veenendaal als beste fit uit de bus gekomen.

Implementatie
Ten behoeve van de implementatie is de projectorganisatie uitgebreid met de consultants en een projectmanager van HSO. In de rol als projectmanager aan Heutink zijde, was Swidlog verantwoordelijk voor de resources en planning.
Extra aandacht tijdens het project kreeg de logistieke afdeling die 2.000.000 pick regels per jaar verwerkt. Tijdens de piektijd werken op deze afdeling 160 fte’s. De afdeling gaat in het project over op het gebruik van handterminals, wat een extra dimensie aan het project gaf. Net als de introductie van beschikbaarheidscontrole tijdens de orderentry. Gelijktijdig met het project is een nieuwe ESB (Enterprise Service Bus) opgezet, waarmee de vele integraties zijn gerealiseerd (webshops, SLIM4 voorraadoptimalisatie, factuurcontrolesysteem, leveranciers en expediteurs).
Aan het einde van de eerste fase van het project, werd de planning om externe factoren uitgesmeerd over een langere periode. Hierdoor ontstond er intern bij Heutink voldoende capaciteit om het project verder zelfstandig uit te voeren. Heutink heeft het project uitstekend afgerond en was zeer tevreden over het resultaat.

Meer klanten >>