Mobirise Web Page Creator
Batenburg | Klant van Swidlog

Batenburg Industriële Elektronica

Batenburg Industriële Elektronica richt zich op de assemblage van industriële elektronica. Zij assembleren, testen en bouwen verschillende elektronica producten. Daarnaast zijn zij leverancier van elektronica-componenten, waarbij ze een naam hebben opgebouwd in het traceren van componenten die niet meer geproduceerd worden of gealloceerd zijn. Hierdoor zorgen zij voor een langere levenscyclus van de klant zijn eindproduct.

Opdracht
Professionaliseer het bedrijf door de implementatie van het ERP pakket Microsoft Dynamics NAV.

IT Strategie
Na de overname van TPC Electronics (nu Batenburg Industriële Elektronica) door investeringsmaatschappij Batenburg Techniek, diende het bedrijf sterk te worden geprofessionaliseerd. Bedrijfsprocessen moesten worden geoptimaliseerd en legacy systemen vervangen. Samen met de directie hebben we IT strategie uitgestippeld, waarbij het hoofduitgangspunt was te blijven bij de standaard software. Met dit uitgangspunt hebben we eerst de interne processen (BPR) en inrichting van het magazijn aangepast zodat het beter in de standaard software zou passen.

Selectie
Eerst werd een selectietraject opgezet om een implementatiepartner te vinden van Microsoft Dynamics NAV die bij de branche en het bedrijf Batenburg Industriële Elektronica paste. Dit is GAC Business Solutions uit Oirschot geworden.

Implementatie
Er is een projectorganisatie opgezet met uit iedere afdeling een key-user in het projectteam. Tijdens de implementatie is de methode van GAC gebruikt, die zeer goed heeft gewerkt. Om in de toekomst eenvoudig releasewissels te kunnen uitvoeren, is het maatwerk tot een minimum beperkt gebleven. De implementatie is binnen budget en volgens planning met succes uitgevoerd. De doelstelling om efficiënter te werken is ruimschoots behaald, vrij vlot na de go live kon het aantal FTE’s al naar beneden worden bijgesteld.

Optimalisatie
Nadat de basis was neergezet kon verdere optimalisatie plaatsvinden door het benutten van de standaard software. Bijvoorbeeld door het verder inrichten van de MRP en de capaciteitsplanning.

Meer klanten >>